VÄRLDENS BARNRadiohjälpen har under tjugo år bedrivit insamlingsaktiviteter för Världens Barn. Det har hittills inbringat 1,4 miljarder kronor. Pengar som sedan har använda till projekt i de delar av världen där det funnits behov genom åren. 

Tillsammans med Radiohjälpen har det funnits organisationer som samverkat med dem. Exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.